Stichting WW Veur Elkenain

Bestuursleden:

Martijn Pot, voorzitter

Anita Weistra, secrataris

Ad Bakker, penningmeester

Alida Boerema, lid

Janet Gorter- van Klaarbergen, winkelco├Ârdinator

 

Bankrekeningnummer: NL87RABO0337258953 tnv Stichting Wereldwinkel Veur Elkenain

KvK nummr 41011703

 

Onze jaargegevens bestaande uit het jaarverslag en het financieel verslag 2015 staan op de website van de Stichting Wereldwinkels Nederland: www.wereldwinkelsnederland.nl

 

De Belastingdienst heeft wereldwinkel Veur Elkenain aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), hetgeen betekent dat uw donatie in aanmerking komt als aftrekpost bij uw belastingaangifte.